მენიუ დახურვა

ჩემი სოფელი

პედაგოგი: თეა ხუბუა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლა

საფეხური, კლასი:  საბაზო საფეხური, მე-8 კლასი

სამიზნე ცნება: 

შედეგები: 6,  7, 9, 12

საკითხი: ლექსიკა, ლექსიკური თემატიკა, ზეპირი მეტყველების არავერბალური კომუნიკაციის ხერხები: ინტონაცია, მახვილი, პაუზა, ხმის ტემბრი, მეტყველების ტემპი. ფუნქციური მაკროსამეტყველო მოქმედებები; აღწერა, თხრობა, ახსნა-განმარტება, დასაბუთება.

კომპლექსური დავალების პირობა: 

Minecraft-ში ააშენე შენი სოფელი.

 1. გამოიყენე რეგიონის გეოგრაფიული რუკა, რომელიც დაგეხმარება საზღვრების დადგენაში;
 2. ასევე გადადი ამ ბმულზე: ინფორმაცია შამგონაზე, რომელიც დაგეხმარება შენი სოფლის ისტორიის დეტალების დადგენაში, ამოიღე მთავარი ინფორმაცია და თარგმნე ინგლისურად, რათა გამოიყენო დაფებზე გამოსატანად;
 3. დაფებზე გამოიტანე ისტორიები თუ მითები, რაც შენს სოფელთანაა დაკავშირებული;
 4. შეეცადე საზღვრებზე მეტი დამაზუსტებელი ინფორმაცია მოიძიო, რათა პრეზენტაციის დროს დეტალურად შეძლო შენი სოფლის შესახებ საუბარი.

თქვენ მიერ შესრულებულ დავალებაში ხაზგასმით წარმოადგინეთ:

 1. რა პრობლემები არის შენს სოფელში და როგორ დასახე გადაჭრის გზები.
 2. შესაბამისი ლექსიკური ერთეულების (village, country, ancient, farms, river, border, bridge, valley, fields, farms და ა.შ.) ცოდნა
 3. საკომუნიკაციო სიტუაციასთან დაკავშირებული ენობრივი საშუალებების (ფუნქციური გამონათქვამების, ლექსიკის, გრამატიკული საკითხების) ცოდნა.

უპასუხე შეკითხვებს:

 1. რა სტრატეგიები გამოიყენე /რა ნაბიჯები გადადგი დავალებაზე მუშაობის სხვადასხვა ეტაპზე?
 2. რას გააკეთებდი განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას?

პრაქტიკული რჩევები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის:

 • ყურადღებით გაეცანი ჰიპერლინკებით მიწოდებულ ინფორმაციას;
 •  სანამ სამყაროში სივრცეებს შექმნი, ზუსტად განსაზღვრე, თუ სად რა ინფორმაციას გამოიტან, რომ ინფორმაცია და სივრცე ლოგიკურად იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული;
 • მასალის თარგმნისას არ არის საგანგაშო, თუკი შეცდომები იქნება დაშვებული, სანამ სამყაროში გამოიტანთ დაფაზე, შეათანხმეთ მასწავლებელთან.

მაინკრაფტის სანიმუშო სამყარო

ჩამოტვირთეთ – ეს სამყარო დაგეხმარებათ, წარმოიდგინოთ, რა ტიპის საბოლოო პროდუქტი უნდა შექმნან მოსწავლეებმა.

სამყაროს სურათები

ფაილი 1– სამყაროს სურათები მაინკრაფტის გაუხსნელად დაგანახებთ, როგორ გამოიყურება იგი.

Posted in ინგლისური ენა

მსგავსი რესურსები