მენიუ დახურვა

„წამყე ბეთანიისაკენ“ – ლექსის სამყარო მაინქრაფტში

პედაგოგი: თინიკო სარჯველაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლა

საფეხური, კლასი: საბაზო საფეხური, მე-7 კლასი

სამიზნე ცნება: 

შედეგები: 5, 8, 11

საკითხი:  საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა/კონტექსტი 

კომპლექსური დავალების პირობა: 

გაეცანი გალაკტიონ ტაბიძის ლექსს ,,წამყე ბეთანიისაკენ “. კარგად დააკვირდი ლექსში მოცემულ ინფორმაციას და გაეცანი ბეთანიის მონასტრის ისტორიას: ჰიპერლინკი2  

ლექსის გააზრების შემდეგ იმსჯელე:

  1. როგორ იხატება ლექსში ბუნება?
  2. როგორ გამოხატავს  პოეტი  ლექსში წარსულისადმი პატივისცემის განცდას?
  3. რა არის ლექსის მთავარი სათქმელი?

დაყავი ლექსი 4 ნაწილად და თითოეულის გააზრებისას შექმენი ოთხი განსხვავებული მდებარეობა მაინკრაფტში .

პრაქტიკული რჩევები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის:

  • ყურადღება გაამახვილე ტექსტში არსებულ გარემოზე , რომელიც შეგხვდება სხვადასხვა ეპიზოდებში.
  • ამისათვის მაინკრაფტში შემოიყვანე სხვადასხვა პერსონაჟები. მაგალითად,  ბოტანიკოსი, რომელიც ისაუბრებს ხეებზე (მუხა, ცაცხვი) სპეციალური დაფების საშუალებით , ასევე ისტორიკოსი , რომელიც მოგცემს დამატებით ცნობებს ორბელიანების სამოსახლოს შესახებ.
  • ეცადე ზუსტად გამოხატო მთავარი სათქმელი
    ამისთვის გირჩევ, რამდენჯერმე გულდასმით წაიკითხო ლექსი.

მაინკრაფტის სანიმუშო სამყარო

ჩამოტვირთეთ – ეს სამყარო დაგეხმარებათ, წარმოიდგინოთ, რა ტიპის საბოლოო პროდუქტი უნდა შექმნან მოსწავლეებმა.

სამყაროს სურათები

ფაილი 1 – სამყაროს სურათები მაინკრაფტის გაუხსნელად დაგანახებთ, როგორ გამოიყურება იგი.

პედაგოგი

საფეხური, კლასი: 

სამიზნე ცნება: 

შედეგები: 

საკითხი:  

კომპლექსური დავალების პირობა: 

თქვენ მიერ შესრულებულ დავალებაში ხაზგასმით წარმოადგინეთ: 

უპასუხე შეკითხვებს:

 

პრაქტიკული რჩევები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის:

გაითვალისწინეთ:

რესურსები, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეთ:

 

მაინკრაფტის სანიმუშო სამყარო

ჩამოტვირთეთ – ეს სამყარო დაგეხმარებათ, წარმოიდგინოთ, რა ტიპის საბოლოო პროდუქტი უნდა შექმნან მოსწავლეებმა.

სამყაროს სურათები

ფაილი 1, ფაილი 2 – სამყაროს სურათები მაინკრაფტის გაუხსნელად დაგანახებთ, როგორ გამოიყურება იგი.

დამხმარე რესურსები

ფაილის სათაური – [სხვა სასწავლო რესურსები ან თარგები, რომლებიც მასწავლებელს დაეხმარება აქტივობის განხორციელებაში].

 

ვიდეო პრეზენტაცია

მალე დაემატება – თავად მასწავლებლის მიერ მოთხრობილი ამბავი ამ კომპლექსური დავალების განხორციელების შესახებ.

Posted in ქართული ენა და ლიტერატურა

მსგავსი რესურსები