მენიუ დახურვა

კომპლექსური დავალებები

მოგზაურობა ცოდნის სამყაროში

პედაგოგი: ანა მელაძე, ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: სამიზნე ცნება: აზრის გამოხატვა და დასაბუთება, წერა და…

„თორნიკე ერისთავი“ – პერსონაჟი და მისი მახასიათებლები

პედაგოგი: ანა მელაძე, ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, მე-7 კლასისამიზნე ცნება: ტექსტის გაგებაშედეგები:  5,…

თესლოვანი მცენარეები

პედაგოგი: თინათინ ბერიძე, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაძრისის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, VIII კლასისამიზნე ცნება: მცენარეთა სამეფოშედეგები: 1,…

მონოჰიბრიდული შეჯვარება

პედაგოგი: თინათინ ბერიძე, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაძრისის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, IX კლასისამიზნე ცნება: გენეტიკაშედეგები: 1, 2,…

მზის სისტემა

პედაგოგი: ეთერი გეწაძე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის №1 საჯარო სკოლა საფეხური, კლასი: დაწყებითი, V კლასი სამიზნე ცნება: კოსმოსური სხეულები შედეგები: 1,…

ახალი წელი ჩემს ქვეყანაში

პედაგოგი: ირინე ნოზაძე, ალექსანდრე ცინცაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №150 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, VI კლასისამიზნე ცნება: წერითი და ზეპირი  კომუნიკაცია შედეგები: 1,2,3,4,5,8საკითხი:  Diversity (Minecraft…

ქიმიური ელემენტების გამოფენა

პედაგოგი: შორენა გაგუა, მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: მე-8, საბაზოსამიზნე ცნება: ქიმ. საბ. 3შედეგები: ქიმიური ელემენტების…

სოკოები მტერი თუ მოყვარე

პედაგოგი: თამარ ცნობილაძე, ქალაქ ქუთაისის №10 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, VII კლასისამიზნე ცნება: ცოცხალი სისტემა, სოკოების სამეფოშედეგები: 4, 10, 11,…

ატომის აგებულება

პედაგოგი: მარინა ისკაკოვა, ქალაქ ქუთაისის №33 საჯარო სკოლა.საფეხური, კლასი: მე-8, საბაზო.სამიზნე ცნება: ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი.შედეგები: 2, 10, 13საკითხი: ატომი შედგება…