მენიუ დახურვა

კომპლექსური დავალებები

ჩემი ზოოპარკი

პედაგოგი: თეა შეროზია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის №2 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი, V კლასისამიზნე ცნება: ზეპირი კომუნიკაციაშედეგები: 2, 4, 14საკითხი:  My…

ფოტოსინთეზი

ფოტოსინთეზი

პედაგოგი: ნათელა მეტრეველი, ქალაქ მარნეულის №5 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, IX კლასი სამიზნე ცნება: სასიცოცხლო თვისებაშედეგები: ბიოლ.საბ. 1, 2, 3, 4, 5, 6,…

ტურიზმი მაინკრაფტში

პედაგოგი: ანა გიორგანაშვილისაფეხური, კლასი: ინგლისური ენასამიზნე ცნება: დაწყებითი, V კლასიშედეგები: Iუცხ.დაწყ.(II).8, Iუცხ.დაწყ.(II).9,  Iუცხ.დაწყ.(II).10,  I უცხ.დაწყ.(II).11 საკითხი:  მომავლის გამოხატვის ფორმები( will, may, be going to) არაფორმალური წერილის წერა,…

ქიმიური ელემენტების მუზეუმი

ქიმიური ელემენტების მუზეუმი

პედაგოგი: ლიანა ჩხეტიანი, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლა,საფეხური, კლასი: საბაზო, მერვე,სამიზნე ცნება: ელემენტი, ატომი.შედეგები: ქიმ. საბ. 1,2,3,საკითხი: ქიმიური ელემენტების…

ანტიკური ხანა მუზეუმებში

პედაგოგი: ანა გიორგანაშვილისაფეხური, კლასი: ინგლისური ენასამიზნე ცნება: დაწყებითი, V კლასიშედეგები: Iუცხ.დაწყ.(II).14, Iუცხ.დაწყ.(II).3, Iუცხ.დაწყ.(II).4, Iუცხ.დაწყ.(II).11 საკითხი:  გრამატიკა-წარსული მარტივი დრო, ლექსიკა- მუზეუმის აღწერილობაკომპლექსური დავალების პირობა:  მაინკრაფტში ააგეთ მუზეუმის ერთი…

უსაფრთხოება ლაბორატორიაში

უსაფრთხოება ლაბორატორიაში

პედაგოგი: თამარ ხუციშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო სკოლა. საფეხური, კლასი: მე-8, საბაზო. სამიზნე ცნება: უსაფრთხოება. შედეგები: ქიმ. საბ. 11,…

ზეკარი

ზეკარი

პედაგოგი: თამარ ჭიპაშვილი, ქალაქ ბაღდათის №2 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი, V კლასისამიზნე ცნება: მოქმედებები რიცხვებზე, გეომეტრიული ობიექტები, მონაცემებიშედეგები: 3,7,8,10საკითხი:  წილადიკომპლექსური დავალების პირობა:  წარმოიდგინეთ…

ზოოპარკი

მომავლის ზოოპარკი და მონაცემთა საშუალო

პედაგოგი: მარიამ გენგაშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: მათემატიკა, დაწყებითი, VI კლასისამიზნე ცნება: მონაცემები; სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებაშედეგები: 3,6,7,10,11,12,13საკითხი:  მონაცემთა…

ტურიზმი და მათემატიკა

პედაგოგი: მარიამ გენგაშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლა საფეხური, კლასი: დაწყებითი, VI კლასი სამიზნე ცნება: ალგებრული გამოსახულებები, განტოლებები, უტოლობები; კანონზომიერება შედეგები:…

გეომეტრიული ობიექტები ჩემი სკოლის ეზოში

პედაგოგი: მარიამ გეგნაშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი, VI კლასისამიზნე ცნება: გეომეტრიული ობიექტები; ზომა და გაზომვის…