მენიუ დახურვა

ჩემი საოცნებო სკოლის ბაღი

პედაგოგი: თამარ გიორგაძესაფეხური, კლასი: მე-5 კლასი სამიზნე ცნება: ზომა და გაზომვის საშუალებებიშედეგები: 2,5,6,10,11,12,13,14  საკითხი:  ფართობი; ფინანსური წიგნიერებაკომპლექსური დავალების პირობა: სკოლამ გამოაცხადა წინადადებების მიღება ,,სკოლის ბაღის“  დიზაინზე.  თქვენ წარმოადგენთ ლანდშაფტის დიზაინის…