მენიუ დახურვა

ჩემი სოფელი

პედაგოგი: თეა ხუბუა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი:  საბაზო საფეხური, მე-8 კლასისამიზნე ცნება: შედეგები: 6,  7, 9, 12საკითხი: ლექსიკა, ლექსიკური…

წერილი ჩემს მეგობარს

პედაგოგი: თეა ხუბუა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო საფეხურე, მე-9 კლასისამიზნე ცნება: წერითი კომუნიკაციაშედეგები: 7, 8, 9საკითხი:…

რეკლამები ჩვენ გარშემო

პედაგოგი: ანა გიორგანაშვილი, ქალაქ თელავის №9 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო საფეხური, მე-7 კლასისამიზნე ცნება: შედეგები: 7, 10, 12საკითხი: ბრძანებითი კილოს გამოყენება, წერის…

ჩვენ გვიყვარს მოგზაურობა

პედაგოგი: თეა შეროზია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის №2 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი საფეხური, მე-5 კლასისამიზნე ცნება: გაგებაშედეგები: 5, 6, 12საკითხი: …

ახალი წელი ჩემს ქვეყანაში

პედაგოგი: ირინე ნოზაძე, ალექსანდრე ცინცაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №150 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, VI კლასისამიზნე ცნება: წერითი და ზეპირი  კომუნიკაცია შედეგები: 1,2,3,4,5,8საკითხი:  Diversity (Minecraft…

მომავალი მსოფლიო

პედაგოგი: თემურ ჯვარშეიშვილი, ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №32 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითისამიზნე ცნება: შედეგები: 1, 2, 3, 4, 5, 8საკითხი:…

ღირშესანიშნაობა ჩემს ქალაქში – Sightseeing in my town

პედაგოგი: თეა ხუბუა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, VIII კლასისამიზნე ცნება / შედეგები: ზეპირი კომუნიკაცია /  1 , 2,…

ჩემი ზოოპარკი

პედაგოგი: თეა შეროზია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის №2 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი, V კლასისამიზნე ცნება: ზეპირი კომუნიკაციაშედეგები: 2, 4, 14საკითხი:  My…

ტურიზმი მაინკრაფტში

პედაგოგი: ანა გიორგანაშვილისაფეხური, კლასი: ინგლისური ენასამიზნე ცნება: დაწყებითი, V კლასიშედეგები: Iუცხ.დაწყ.(II).8, Iუცხ.დაწყ.(II).9,  Iუცხ.დაწყ.(II).10,  I უცხ.დაწყ.(II).11 საკითხი:  მომავლის გამოხატვის ფორმები( will, may, be going to) არაფორმალური წერილის წერა,…

ანტიკური ხანა მუზეუმებში

პედაგოგი: ანა გიორგანაშვილისაფეხური, კლასი: ინგლისური ენასამიზნე ცნება: დაწყებითი, V კლასიშედეგები: Iუცხ.დაწყ.(II).14, Iუცხ.დაწყ.(II).3, Iუცხ.დაწყ.(II).4, Iუცხ.დაწყ.(II).11 საკითხი:  გრამატიკა-წარსული მარტივი დრო, ლექსიკა- მუზეუმის აღწერილობაკომპლექსური დავალების პირობა:  მაინკრაფტში ააგეთ მუზეუმის ერთი…