მენიუ დახურვა

კომიქსი: სულხან-საბა ორბელიანი „მეფე და მისი შვილი“

პედაგოგი: ნინო გეწაძე, ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი საფეხური, მე-5 კლასისამიზნე ცნება: შედეგები: 2, 6, 7საკითხი:  იგავიკომპლექსური დავალების პირობა:წაიკითხე…

ამბის გაგრძელება – გ. პეტრიაშვილი „წვიმის მოყვარული კაცი“

პედაგოგი: ნინო გეწაძე, ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი საფეხური, მე-5 კლასისამიზნე ცნება: ტექსტის გაგებაშედეგები: 6, 7, 12საკითხი: ამბის…

„წამყე ბეთანიისაკენ“ – ლექსის სამყარო მაინქრაფტში

პედაგოგი: თინიკო სარჯველაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო საფეხური, მე-7 კლასისამიზნე ცნება: შედეგები: 5, 8, 11საკითხი:  საკუთარი დამოკიდებულების…

ზმნის კატეგორიები ქართულში

პედაგოგი: ანა მელაძე, ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო საფეხური, მე-7 კლასისამიზნე ცნება: გრამატიკაშედეგები: 9,…

მოგზაურობა ცოდნის სამყაროში

პედაგოგი: ანა მელაძე, ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: სამიზნე ცნება: აზრის გამოხატვა და დასაბუთება, წერა და…

„თორნიკე ერისთავი“ – პერსონაჟი და მისი მახასიათებლები

პედაგოგი: ანა მელაძე, ვარლამ ძიძიგურის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯის საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: საბაზო, მე-7 კლასისამიზნე ცნება: ტექსტის გაგებაშედეგები:  5,…