მენიუ დახურვა

ჩემი საოცნებო სკოლის ბაღი

პედაგოგი: თამარ გიორგაძესაფეხური, კლასი: მე-5 კლასი სამიზნე ცნება: ზომა და გაზომვის საშუალებებიშედეგები: 2,5,6,10,11,12,13,14  საკითხი:  ფართობი; ფინანსური წიგნიერებაკომპლექსური დავალების პირობა: სკოლამ გამოაცხადა წინადადებების მიღება ,,სკოლის ბაღის“  დიზაინზე.  თქვენ წარმოადგენთ ლანდშაფტის დიზაინის…

ზეკარი

ზეკარი

პედაგოგი: თამარ ჭიპაშვილი, ქალაქ ბაღდათის №2 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი, V კლასისამიზნე ცნება: მოქმედებები რიცხვებზე, გეომეტრიული ობიექტები, მონაცემებიშედეგები: 3,7,8,10საკითხი:  წილადიკომპლექსური დავალების პირობა:  წარმოიდგინეთ…

ზოოპარკი

მომავლის ზოოპარკი და მონაცემთა საშუალო

პედაგოგი: მარიამ გენგაშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: მათემატიკა, დაწყებითი, VI კლასისამიზნე ცნება: მონაცემები; სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებაშედეგები: 3,6,7,10,11,12,13საკითხი:  მონაცემთა…

ტურიზმი და მათემატიკა

პედაგოგი: მარიამ გენგაშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლა საფეხური, კლასი: დაწყებითი, VI კლასი სამიზნე ცნება: ალგებრული გამოსახულებები, განტოლებები, უტოლობები; კანონზომიერება შედეგები:…

გეომეტრიული ობიექტები ჩემი სკოლის ეზოში

პედაგოგი: მარიამ გეგნაშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლასაფეხური, კლასი: დაწყებითი, VI კლასისამიზნე ცნება: გეომეტრიული ობიექტები; ზომა და გაზომვის…