მენიუ დახურვა

ქიმიური ელემენტების მუზეუმი

ქიმიური ელემენტების მუზეუმი

პედაგოგი: ლიანა ჩხეტიანი, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლა,

საფეხური, კლასი: საბაზო, მერვე,

სამიზნე ცნება: ელემენტი, ატომი.

შედეგები: ქიმ. საბ. 1,2,3,

საკითხი: ქიმიური ელემენტების პერიოდულობის კანონი და ცხრილი.

კომპლექსური დავალების პირობა:

წარმოიდგინეთ, რომ ჯერ არაა შექმნილი ელემენტთა კლასიფიკაციის ცხრილი და Minecraft-ის გამოყენებით, თქვენი შეხედულებისამებრ შექმენით სამყარო, მოახდინეთ ცხრილში მოცემულ ელემენტთა (ქიმიის სახელმძღვანელო – გ. ანდრონიკაშვილი – გვ. 23) კლასიფიკაცია ვალენტობის (ქიმიის სახელმძღვანელო- გ.ანდრონიკაშვილი – გვ. 31) ან ატომის გარე შრეზე ელექტრონთა რაოდენობის (ქიმიის სახელმძღვანელო – გ.ანდრონიკაშვილი – გვ. 86) მიხედვით.

გაიხსენეთ:

 • ატომის აგებულება;
 • ელემენტთა კლასიფიკაცია მეტალებად და არამეტალებად, რა განაპირობებს ამ კლასიფიკაციას.
 • როგორ გავიგოთ ელემენტთა ვალენტობა პერიოდული სისტემის მიხედვით.

თქვენ მიერ შესრულებულ დავალებაში ხაზგასმით წარმოადგინეთ:

 • რა განსხვავებაა მეტალებს და არამეტალებს შორის,
 • რატომ ხვდება ერთ და იგივე ელემენტი ვალენტობის მიხედვით განლაგებისას სხვადასხვა ჯგუფში;
 • რატომ არ დაუდო დ. მენდელეევმა ელემენტთა კლასიფიკაციას საფუძვლად ვალენტობა;
 • რა აქტივობები განახორციელეთ საკითხის შესწავლისას;

რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენს მიერ განხორციელებული კლასიფიკაციის შემდგომ.

პრაქტიკული რჩევები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის:

 • გადაიმეორეთ Minecraft-ის ქიმიური ლაბორატორიის ელემენტთა კონსტრუქტორის მოხმარების წესები.
 • ელემენტთა ჯგუფები ერთმანეთისგან გამოყავით თქვენს მიერ არჩეული ინსტრუმენტით: ღობე, ბილიკი, ნიადაგის ფერი და ა.შ.
 • ელემენტები დააკავშირე ბილიკებით.
 • ინფორმაცის განსანთავსებლად გამოიყენეთ დაფები, არასათამაშო პერსონაჟები.

შექმნილი სამყარო გადაიღეთ კამერით და შეინახეთ პორტფოლიოში.

მაინკრაფტის სანიმუშო სამყარო

ჩამოტვირთეთ – ეს სამყარო დაგეხმარებათ წარმოიდგინოთ, რა ტიპის საბოლოო პროდუქტი უნდა შექმნან მოსწავლეებმა.

სამყაროს სურათები

ფაილი 1, ფაილი 2 – სამყაროს სურათები მაინკრაფტის გაუხსნელად დაგანახებთ, როგორ გამოიყურება იგი.

ვიდეო პრეზენტაცია

მალე დაემატება – თავად მასწავლებლის მიერ მოთხორიბილი ამბავი ამ კომპლექსური დავალების განხორციელების შესახებ.

Posted in ქიმია

მსგავსი რესურსები