მენიუ დახურვა

მეორე ნაკადი 2021

კომპანია მაიკროსოფტ საქართველოს და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლობით, და კომპანია მაინდვორქსის ჩართულობით, განხორციელდა სასწავლო პროცესში Minecraft Education Edition-ის ტრენინგების მეორე ციკლი.  პროექტის მიზნები იყო მაინკრაფტის უშუალოდ სასწავლო პროცესში ტესტირება, მონაწილე მასწავლებლების კომპეტენციების ზრდა და მათ სკოლებში მასშტაბური დანერგვისთვის ბაზის შექმნა.
ამ გვერდზე გიზიარებთ ყველა ვებინარის ჩანაწერსა და ამ შეხვედრის დროს მასწავლებლებისთვის მიცემული დავალებების პირობებს. შეგიძლიათ ამ რესურსების გამოყენებით დამოუკიდებლად გაიაროთ კურსი.

ვებინარების ჩანაწერები და დავალებების პირობები

15.11.2021 – პროექტის საინფორმაციო შეხვედრა და Minecraft Global Build Challenge კონკურსი
  ვებინარის ჩანაწერი >>

16.11.2021 – შესავალი. Minecraft ტექნიკური ფუნქციები
  – ტრენინგი ვებინარი #1 >>
  – დავალება #1 >>

24.11.2021 – Minecraft-ის გამოყენების სცენარები
  – ტრენინგი ვებინარი #2 >>
  – დავალება #2 >>

30.11.2021 – პირველი სასწავლო აქტივობის განხორციელება კლასში Minecraft-ის გამოყენებით
  – ტრენინგი ვებინარი #3 >>
  – დავალება #3 >>

07.12.2021 – Minecraft-ი კომპლექსურ დავალებაში
  – ტრენინგი ვებინარი #4 >>
  – დავალება #4 >>

14.12.2021 – Minecraft-ში სასწავლო რესურსის შექმნა
  – ტრენინგი ვებინარი #5 >>
  – დავალება #5 >>

30.12.2021 – შემაჯამებელი ღონისძიება, სერტიფიკატების გადაცემა
  – ვებინარის ჩანაწერი >>